Biblioteca on-line: KANUNI I LEKË DUKAGJINIT
Titolo:      KANUNI I LEKË DUKAGJINIT
Categorie:      e-biblia
LibroID:      EB27
ISBN-10(13):      EB27
Numero Pagine:      0
Lingua:      Albanese
Prezzo:        
Valutazione:      0 
Immagine:      cover
Formato ebook:      Scaricare ebook

Descrizione:     

Kanuni i Lekë Dukagjinit, vepër e Shtjefën Gjeçovit ribotohet sipas botimit të vitit 1933 shtypur në Shkodër

Libro Inserito da:      Dan
   

Recensioni
 
vatrarberesh.it